Úvod | Standardy | Překlady | Nástroje | Odkazy | Statistiky | Sourceforge

Překlady

Překlady katalogů

Tato sekce by Vám měla poskytnout návod, jak přeložit katalog zpráv pro nějakou aplikaci, jinak řečeno - jak ji přeložit do češtiny. Berte tento návod jako "suchý" sled instrukcí, co je třeba udělat. Většina programů pro překlad (viz sekce "Nástroje") většinu níže uvedené "špinavé" práce udělá za Vás.

Přepokládáme, že jste si pročetli sekci "Úvod" a víte, co je třeba udělat dříve, než začnete s vlatním překladem.

 1. Soubory s katalogy (tj. textem, který se objevuje v GUI) se vyskytují ve dvou podobách:
  Zde je zkrácený příklad jednoho takového POT souboru:
  # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
  # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
  #
  #, fuzzy
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
  "POT-Creation-Date: 2000-02-13 01:00+0100\n"
  "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
  "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
  "Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"
  
  #: toplevel.cpp:403
  msgid "Unknown picture format"
  msgstr ""
  
  #: toplevel.cpp:431
  msgid "Could not print picture"
  msgstr ""
  
  #: toplevel.cpp:437
  msgid "Picture successfully printed"
  msgstr ""
  
  #: toplevel.cpp:770
  msgid "Eyes"
  msgstr ""
  
 2. každý soubor obsahuje hlavičku (v našem příkladu prvních patnáct řádků), které obsahují informace o daném programu, o Vás jako překladateli, o datumu vytvoření katalogu a jeho poslední revize atd. Jako Language-Team uveďte Czech a email cs@li.org
 3. při prvním překladu se tato hlavička vyplní a soubor se uloží s příponou PO, s kterým se dále pracuje; při dalších překladech se pouze aktualizují odpovídající položky (poslední překladatel, datum revize, atd.). Při prvním překladu je také nutno odstranit (v našem příkladě pátý řádek) s položkou fuzzy
 4. zbytek souboru obsahuje vždy následující trojici řádků, oddělených jedním prázdným:
 5. tudíž náš soubor by po překladu vypadal nějak takto:
  # Czech messages for ktuberling.
  # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
  # Lukáš Tinkl <caybro@seznam.cz>, 2000.
  #
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: ktuberling\n"
  "POT-Creation-Date: 2000-02-13 01:00+0100\n"
  "PO-Revision-Date: 2000-02-23 19:17 CET\n"
  "Last-Translator: Lukáš Tinkl <caybro@email.cz>\n"
  "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  
  #: toplevel.cpp:403
  msgid "Unknown picture format"
  msgstr "Neznámý formát obrázku"
  
  #: toplevel.cpp:431
  msgid "Could not print picture"
  msgstr "Nelze vytisknout obrázek"
  
  #: toplevel.cpp:437
  msgid "Picture successfully printed"
  msgstr "Obrázek úspěšně vytištěn"
  
  #: toplevel.cpp:770
  msgid "Eyes"
  msgstr "Oči"
  
 6. na co si dávat pozor?
 7. čeho se držet?
 8. kde získat nejnovější katalogy pro překládání?
 9. na závěr to nejdůležitější: pokud nepoužíváte nějaký specializovaný program na překlad katalogů (což silně nedoporučujeme; některé takové programy jsou v sekci "Nástroje"), vždy si svůj překlad zkontrolujte! (příkazem msgfmt --statistics <váš_soubor>.po) a nezapomeňte taky zkontrolovat chyby (překlepy atd.). Teprve potom nám ho pošlete k zařazení na SVN server.

Úvod | Standardy | Překlady | Nástroje | Odkazy | Statistiky | Sourceforge